+40 745 900 225 contact@clso.ro

Mediu de testare Test limba rusă

Vă punem la dispoziție în mod gratuit o variantă a testelor noastre CLSO, variantă ce vă poate oferi o imagine preliminară asupra nivelului la care vă aflați. Dacă dorești să-ți cunoști nivelul lingvistic este necesar să dai un alt test, acesta fiind disponibil atât la sediul nostru cât și online. Testul lingvistic este împărțit în 4 module: scris, vorbit, citit, audio.

Încadrăm candidații testați la niveluri lingvistice specifice Cadrului European de Referință pentru Limbi Străine (CEFR) pentru rezultate omogene și valabile la nivel internațional. Astfel, echipa CLSO asigură alinierea la cele mai înalte standarde de performanță pentru companiile care solicită servicii de audit lingvistic.

Conform CEFR, denumirile nivelurilor lingvistice sunt următoarele: (click aici pentru a accesa documentul).

Prețul unui test lingvistic este de 250 lei (aflarea nivelului lingvistic). Persoanele înscrise la cel puțin un curs organizat de instituția noastră pot beneficia GRATUIT de testarea nivelului lingvistic.
Acest tip de testare se poate realiza atât la sediul CLSO: str. Primăriei nr. 54, ap. 14 cât și online.
* va aducem la cunoștința ca acest tip de testare nu atrage după sine obținerea unui certificat lingvistic recunoscut internațional. Acest tip de examinare se realizează într-o sesiune de examinare separata, cu profesori examinatori care nu fac parte din echipa CLSO.

  1) Его ... нужно заниматься спортом.* братьевбратьябратьям


  2) Когда я прочитаю книгу, я ... её тебе.* далдамдаю


  3) Мои друзья увлекаются ...* о народной музыкенародной музыкойнародной музыки


  4) Марта нашла книги, ... она потеряла.* которыхкоторыев которых


  5) Аппарат, ... инженером, необходим для исследования моря.* сделанныйсделавшийсделан


  6) Исследования учёных ... независимое Международное жюри.* будут рассматриватьсябудут рассматриватьбудет рассматривать


  7) Журналист долго ... тему для своей статьи.* избиралвыбиралотбирал


  8) Она часто ... эту интересную историю.* вспоминалапомнилапонимала


  9) Мне нравится ... .* твоей квартиретвоя квартиратвою квартиру


  10) На вечере не было ... .* свой другего другего друга


  11) Мой брат всегда интересовался ... .* об этой профессииэтой профессиейэтой профессии


  12) ... исполнилось уже 100 лет.* Нобелевской премиейНобелевской премииНобелевская премия


  13) Студенты опоздали ... .* на первое собраниепервого собранияна первом собрании


  14) На концерте выступали три ... .* сестёрсёстрысестры


  15) Дома Наташа продолжала ... текст.* переводитьперевелаперевести


  16) Антон ... цветы, потому что идёт на день рождения.* несётноситведёт


  17) Мой брат лётчик, он ... в разные страны.* летитлетаетлететь


  18) Она ... от стола и села в кресло.* пришлаподошлаотошла


  19) Чтобы попасть в метро, нужно ... на другую сторону улицы.* дойтиперейтизайти


  20) В 1863 году Нобелем ... динамит.* была изобретенабыли изобретеныбыл изобретён


  21) Когда А.Нобель создавал динамит, он не думал, что его изобретение ... для уничтожения людей.* используетсябыло использованобудет использовано


  22) Комитету, ... премии в области литературы, было трудно выбрать лауреата.* используетсябыло использованобудет использовано


  23) П. Капица является учёным, ... новый метод получения стали.* разработавшегоразработавшемуразработавшим


  24) ... на вопросы журналистов, учёный вернулся в свою лабораторию.* отвечаяответивотвечающий


  25) Я знаю юриста, который ... .* работает мой отецты ищешьизучает эту проблему


  26) Я уже был на выставке, ... ты интересуешься.* которойо которойкоторая


  27) Мама попросила, ... мы пошли к врачу.* чточтобыкуда


  28) Если он окончит университет, он ... .* поступит в университетещё не начал работать по специальностисможет работать по специальности


  29) Наташа будет очень рада, ... .* приедет ли братесли приедет братчтобы приедет брат


  30) Наташа не знает, ... .* приедет ли братесли приедет братчтобы приедет брат
  Vrei să-ți descoperi cu adevărat competențele lingvistice și totodată să beneficiezi de un curs de limbi străine?

  Contactează-ne telefonic sau trimite-ne un mesaj iar noi te vom ajuta să-și stabilești competențele lingvistice și să începi un curs de limbă străină de la modulul potrivit.

  Selectează limba: