+40 745 900 225 contact@clso.ro

Mediu de testare Test limba română – străini

Vă punem la dispoziție în mod gratuit o variantă a testelor noastre CLSO, variantă ce vă poate oferi o imagine preliminară asupra nivelului la care vă aflați. Dacă dorești să-ți cunoști nivelul lingvistic este necesar să dai un alt test, acesta fiind disponibil atât la sediul nostru cât și online. Testul lingvistic este împărțit în 4 module: scris, vorbit, citit, audio.

Încadrăm candidații testați la niveluri lingvistice specifice Cadrului European de Referință pentru Limbi Străine (CEFR) pentru rezultate omogene și valabile la nivel internațional. Astfel, echipa CLSO asigură alinierea la cele mai înalte standarde de performanță pentru companiile care solicită servicii de audit lingvistic.

Conform CEFR, denumirile nivelurilor lingvistice sunt următoarele: (click aici pentru a accesa documentul).

Prețul unui test lingvistic este de 100 lei (pentru aflarea nivelului lingvistic) sau 50 lei dacă v-ați înscris la un curs organizat de instituția noastră.
Acest tip de testare se poate realiza atât la sediul CLSO: str. Primăriei nr. 54, ap. 14 cât și online.
* va aducem la cunoștința ca acest tip de testare nu atrage după sine obținerea unui certificat lingvistic recunoscut internațional. Acest tip de examinare se realizează într-o sesiune de examinare separata, cu profesori examinatori care nu fac parte din echipa CLSO.

1) Suntem în luna februarie. Este ... . * caldgerrăcoare


2) Cum răspundeți la „Bine ați venit!” * Bine vă vedemBine v-am găsitBine te-am găsit!


3) Cum răspundeți la „Îmi pare bine de cunoştinţă! * Și nouăȘi vouăȘi mie


4) Bună! Numele meu ... Carina. * estesuntsuntem


5) ... Dan Vasilescu. * Mă numeșteMă numescMă numești


6) Bună, Laura. Eu ... bine, mulţumesc. Dar tu? * facestefaci


7) Suntem în prima lună a anului. Este... . * martiefebruarieianuarie


8) Optzeci și șapte înseamnă * 181787


9) Cine ... acasă? * estearesunt


10) Îmi ... acest cântec. * plăcutplaceplac


11) Nu am avut ... curs luni ci vineri. * oununu


12) Câţi ... sunt în această școală? * baiațibaiațiibăieți


13) Maria are multe ... (soră), nu ştiu câte. * surorisorisore


14) ... copii sunt la ora de limba germană. * AcesteaAceştiaAcești


15) Aceste ... sunt foarte frumoase. * melodiemelodiamelodii


16) Noi ... fiecare exerciţiu la limba română. * corectămcorectațicorecta


17) ... la restaurant azi? * MergeamMergemMerger


18) ... pe scaun de două ore şi mă plictisesc. * StauAșezPun


19) În fiecare dimineaţă ... mai multe mesaje electronice pe adresa mea. * primescgăseștiprimești


20) Vreau ... apă, o cană mică, te rog! * puținpuținămult


21) Cu ce scop veniţi în România? * Lucrezi la o firmă britanică care are un contract aici.Lucrez la o firmă britanică care are un contract aici.Lucrează la o firmă britanică care are un contract aici.


22) Cum este clădirea? Este ... . * înaltămareînalt


23) Sorina are o maşină ... . * roşuroşieroşii


24) Vecinele ... nu sunt acasă la ora aceasta. * meimelemea


25) Acest apartament este ... meu. * alaai


26) Sora Mariei este studentă la Medicină. ... este studentă la Fizică. * Al meuA meaAle mele


27) Când am fost în excursie, ... niște peisaje superbe la munte. * am vădutam văzutam vândut


28) Te rog ... la uşă! * să sunăsă sunațisă suni


29) Nu este bine ... un film a doua oară! * să vezisă sunisă privești


30) Vreau ... trenul și să ajung repede la Constanța. * să luausă luămsă iau
Vrei să-ți descoperi cu adevărat competențele lingvistice și totodată să beneficiezi de un curs de limbi străine?

Contactează-ne telefonic sau trimite-ne un mesaj iar noi te vom ajuta să-și stabilești competențele lingvistice și să începi un curs de limbă străină de la modulul potrivit.

Selectează limba: