+40 745 900 225 contact@clso.ro

Mediu de testare Test limba engleză

Vă punem la dispoziție în mod gratuit o variantă a testelor noastre CLSO, variantă ce vă poate oferi o imagine preliminară asupra nivelului la care vă aflați. Dacă dorești să-ți cunoști nivelul lingvistic este necesar să dai un alt test, acesta fiind disponibil atât la sediul nostru cât și online. Testul lingvistic este împărțit în 4 module: scris, vorbit, citit, audio.

Încadrăm candidații testați la niveluri lingvistice specifice Cadrului European de Referință pentru Limbi Străine (CEFR) pentru rezultate omogene și valabile la nivel internațional. Astfel, echipa CLSO asigură alinierea la cele mai înalte standarde de performanță pentru companiile care solicită servicii de audit lingvistic.

Conform CEFR, denumirile nivelurilor lingvistice sunt următoarele: (click aici pentru a accesa documentul).

Prețul unui test lingvistic este de 250 lei (aflarea nivelului lingvistic). Persoanele înscrise la cel puțin un curs organizat de instituția noastră pot beneficia GRATUIT de testarea nivelului lingvistic.
Acest tip de testare se poate realiza atât la sediul CLSO: str. Primăriei nr. 54, ap. 14 cât și online.
* va aducem la cunoștința ca acest tip de testare nu atrage după sine obținerea unui certificat lingvistic recunoscut internațional. Acest tip de examinare se realizează într-o sesiune de examinare separata, cu profesori examinatori care nu fac parte din echipa CLSO.

  1) ................ from France.* isareambe


  2) Mike is ......................* my sister’s friendfriend my sisterfriend from my sistermy sister friend’s


  3) My brother is .................. artist.* theana-


  4) .................. 20 desks in the classroom.* ThisThere isThey areThere are


  5) Paul ............... romantic films.* likes notdon’t likedoesn’t likeisn’t likes


  6) Sorry, I can't talk. I .................... right now.* driving'm drivingdrivesdrive


  7) She .................... at school last week.* didn't beweren'twasn'tisn't


  8) .................. a piece of cake? No, thank you.* Do you likeWould you likeWant youAre you like


  9) The living room is ............... than the bedroom.* more bigmore biggerbiggestbigger


  10) There aren't ................... buses late in the evening.* someanynoa


  11) They ..................... in the park when it started to rain heavily.* walkedwere walkingwere walkare walking


  12) ................. seen fireworks before?* Did you everAre you everHave you everDo you ever


  13) We've been friends ................ many years.* sincefromduringfor


  14) Jeff was ill last week and he .................. go out.* needn'tcan'tmustn'tcouldn't


  15) We'll stay at home if it .................... this afternoon.* rainingrainswill rainrain


  16) He doesn't smoke now, but he........................ a lot when he was young* has smokedsmokesused to smokewas smoked


  17) Mark plays football .................... anyone else I know.* more good thanas better asbest thanbetter than


  18) He said that his friends ................... to speak to him after they lost the football match.* not wantweren’tdidn’t wantaren’t wanting


  19) I wasn’t interested in the performance very much. ...................* I didn't, too.Neither was INor I did.So I wasn’t


  20) ..................... this great book and I can't wait to see how it ends.* I don't readI've readI've been readingI read


  21) If I hadn't replied to your email, I .................. here with you now.* can't bewouldn't bewon't behaven't been


  22) You may not like the cold weather here, but you'll have to ................, I'm afraid.* tell it offsort itself output up with itput it off


  23) Paul will look ................... our dogs while we're on holiday.* atforintoafter


  24) She ..................... a lot of her free time reading.* doesspendshasmakes


  25) Hello, this is Simon. Could I ................. to Jane, please?* saytellcallspeak


  26) They're coming to our house .................. Saturday.* inatonwith


  27) I think it's very easy to .............. debt these days.* go intobecomego down toget into


  28) Come on! Quick! Let's get ...................... !* highlightcrackingmassivewith immediate effect


  29) I phoned her .................... I heard the news. minuteduringby the timethe moment


  30) I feel very................... . I'm going to go to bed!* napasleepsleepysleeper
  Vrei să-ți descoperi cu adevărat competențele lingvistice și totodată să beneficiezi de un curs de limbi străine?

  Contactează-ne telefonic sau trimite-ne un mesaj iar noi te vom ajuta să-și stabilești competențele lingvistice și să începi un curs de limbă străină de la modulul potrivit.

  Selectează limba: