Limba italiană este una din cele mai importante limbi la nivel european, fiind una din limbile oficiale ale Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa și una din limbile de lucru în cadrul Consiliului Europei. Este a treia cea mai vorbită limbă în cadrul Uniunii Europene, cu 65 de milioane de vorbitori nativi (13% din populația UE) și este vorbită ca și a doua limbă de către 14 milioane de cetățeni europeni (3%). Incluzând vorbitorii de limba italiană din statele non UE (Elveția și Albania) sau de pe alte continente, numărul total de vorbitori ai acestei limbi este de 85 de milioane.

 

Ceea ce poate că nu știați însă, este originea unuia dintre cele mai cunoscute cuvinte în limba italiană: Ciao – Bună.

Cel mai faimos cuvânt în limba italiană – salutul informat CIAO – a fost asimilat în toată lumea. Însă, știați că originea acestui cuvânt este de la termenul “schiavo’”, care înseamnă sclav? Salutul latin “servus humillimus’” –RO: umilul tău servitor, era folosit în relaționarea cu superiorii. În timp, în Veneția, a început să fie folosit termenul de “s-ciao vostro” – RO: “sclavul tău”.

Așadar, “schiavo” nu provine de la forma de salut „servus”, ci din termenul latin „sclavus” – RO: sclav. În timp, s-a renunțat la “s-ul” din „s-ciao”, astfel ajungându-se la forma cunoscută astăzi – „ciao” – folosită actualmente doar pe post de salut informal.

Dacă vrei să cunoști și tu tainele acestei frumoase limbi latine, te invităm să ne contactezi. CLSO oferă cursuri de limbă italiană atât individual, cât și în grupe sau la nivel corporate.

Echipa CLSO

Tel: 0745.900.225

Email: contact@clso.ro

Oradea, Str. Primăriei Nr. 54

www.clso.ro I Facebook.com/curslimbastraina