Un traducător nu este un interpret! Prin ce se diferențiază serviciile de traduceri și cele de interpretariat?

În certe momente din viață, se întâmplă să ai nevoie de servicii de traduceri… Sau de interpretariat…

Nu contează împrejurările (sau contează?).

Poate fi vorba despre un text sau document de tradus dintr-o limbă străină în alta, despre subtitrări de filme, traducerea unui discurs ori a unei conversații etc.

Așa cum vei înțelege în câteva minute, un traducător nu este un interpret. Deși cele 2 profesii se pot suprapune (de aici confuzia). Încurcătura se poate explica prin ”rădăcina” pe care serviciile le au în comun, anume studierea limbilor străine.

Servicii de traduceri vs servicii de interpretariat

Mai ales cine, înainte, nu a mai avut tangență cu serviciile, posibil că se întreabă dacă are nevoie de traducător sau de interpret.

Concret, ce face unul, ce face altul? Profesiile descriu sarcini diferite, separate unele de altele.

Traducătorul

– Intermediază comunicarea scrisă între persoane fizice și juridice, între instituții și organizații din țări care folosesc limbi, sisteme de scriere și alfabete diferite.

– Lucrează cu tot felul de texte scrise, pe care le traduce:

 • Documente legale și acte juridice;
 • Manuale tehnice și documente ale companiilor;
 • Opere literare și studii științifice;
 • Conținuturi ale siteurilor și articole de blog;
 • Comunicate de presă, broșuri, materiale publicitare etc.;

– Parcurge și analizează textul, după care îl traduce așa încât rezultatul să respecte cu fidelitate originalul:

 • Păstrează intacte structura, intonația și stilul textului;
 • Nu se abate deloc de la reguli gramaticale și de ortografie;
 • Stăpânește impecabil bagajul lexical și terminologia tehnică.

– Cu multă atenție, se străduiește să găsească un corespondent cât mai apropiat pentru expresii ce nu au echivalent între limbi.

– Prin pregătirea sa, trebuie să aibă capacitatea să respecte normele de editare ale textelor (așezare în pagină, dimensiunea fontului, stilul).

– Pentru a excela în profesie, de multe ori se limitează la servicii de traduceri dintr-o singură limbă străină în cea maternă.

Scopul traducerilor este să se prezinte ca și cum ar fi originalul, scrierea fiind fluidă și naturală.

Interpretul

– Poate asigura ajutor lingvistic nu doar în cadrul agențiilor de traduceri și interpretariat, ci și la conferințe și congrese sau în marile companii.

– Este solicitat în acele situații în care cine vorbește și cine ascultă (publicul) comunică în limbi diferite.

– Cunoaște ambele limbi la un nivel suficient de avansat încât să reproducă textul conversațiilor dintr-o limbă în alta.

– Ascultă limba ”de pornire”, înțelege structura frazei și semnificația fiecărui cuvânt, apoi traduce pe loc, respectând inclusiv intonația originală.

– Pentru evitarea erorilor, necesită o cunoaștere aprofundată a ambelor limbi:

 • Mod de exprimare;
 • Semnificații literare;
 • Expresii tehnice;
 • Termeni specifici domeniului.

– Pentru un repertoriu lexical complex, obișnuiește să se specializeze pe 2-3 limbi, însă pe anumite sectoare (politică, medicină, fashion, IT etc.)

– Prestează diverse modele de servicii de interpretariat:

 • De conferință – Facilitează transformări lingvistice cu ocazia evenimentelor mai mult sau mai puțin formale. Poate fi de 3 feluri: simultan, consecutiv, susurat (chuchotage);
 • De comunitate (în viața socială a minorităților);
 • De tratativă (în cadrul companiilor);
 • Judiciar;
 • Medical etc.

Reține!

În timp ce traducătorul se ocupă de texte scrise, pe care le traduce dintr-o limbă în alta, interpretul are de-a face cu vorbirea orală.

În cazul dintâi primează calitatea, nu viteza cu care informațiile se procesează și se transformă, o ”calitate” la mare cerere în a doua profesie.

Că ai nevoie de o categorie sau de cealaltă, vino la Centrul de Limbi Străine Oradea! Portofoliul nostru cuprinde ambele servicii!