Test your knowledge in romanian

We offer you a free version of our CLSO tests that can give you a preliminary picture of the level you are at.

If you want to know your language level it is necessary to give another test, which is available both at our headquarters and online.

The language test is divided into 4 modules: writing, speaking, reading, audio.

We place candidates tested at linguistic levels specific to the Common European Framework of Reference for Languages ​​(CEFR) for homogeneous and internationally valid results. Thus, the CLSO team ensures alignment with the highest performance standards for companies requesting language audit services.

According to CEFR, the language levels are as follows: (click here to access the document).

The price of a language test is 250 lei (to find out the language level). If you have registered for a course organized by our institution the language test is FREE of charge.
This type of testing can be performed both at the CLSO headquarters: Primariei street no. 54, flat no. 14, as well as online.
* we inform you that this type of testing does not entail obtaining an internationally recognized language certificate. This type of examination is performed in a different examination session, with examining teachers who are not part of the CLSO team.

Complete the online romanian test

  1) Suntem în luna februarie. Este ... . *caldgerrăcoare

  2) Cum răspundeți la „Bine ați venit!” *Bine vă vedemBine v-am găsitBine te-am găsit!

  3) Cum răspundeți la „Îmi pare bine de cunoştinţă! *Și nouăȘi vouăȘi mie

  4) Bună! Numele meu ... Carina. *estesuntsuntem

  5) ... Dan Vasilescu. *Mă numeșteMă numescMă numești

  6) Bună, Laura. Eu ... bine, mulţumesc. Dar tu? *facestefaci

  7) Suntem în prima lună a anului. Este... . *martiefebruarieianuarie

  8) Optzeci și șapte înseamnă *181787

  9) Cine ... acasă? *estearesunt

  10) Îmi ... acest cântec. *plăcutplaceplac

  11) Nu am avut ... curs luni ci vineri. *oununu

  12) Câţi ... sunt în această școală? *baiațibaiațiibăieți

  13) Maria are multe ... (soră), nu ştiu câte. *surorisorisore

  14) ... copii sunt la ora de limba germană. *AcesteaAceştiaAcești

  15) Aceste ... sunt foarte frumoase. *melodiemelodiamelodii

  16) Noi ... fiecare exerciţiu la limba română. *corectămcorectațicorecta

  17) ... la restaurant azi? *MergeamMergemMerger

  18) ... pe scaun de două ore şi mă plictisesc. *StauAșezPun

  19) În fiecare dimineaţă ... mai multe mesaje electronice pe adresa mea. *primescgăseștiprimești

  20) Vreau ... apă, o cană mică, te rog! *puținpuținămult

  21) Cu ce scop veniţi în România? *Lucrezi la o firmă britanică care are un contract aici.Lucrez la o firmă britanică care are un contract aici.Lucrează la o firmă britanică care are un contract aici.

  22) Cum este clădirea? Este ... . *înaltămareînalt

  23) Sorina are o maşină ... . *roşuroşieroşii

  24) Vecinele ... nu sunt acasă la ora aceasta. *meimelemea

  25) Acest apartament este ... meu. *alaai

  26) Sora Mariei este studentă la Medicină. ... este studentă la Fizică. *Al meuA meaAle mele

  27) Când am fost în excursie, ... niște peisaje superbe la munte. *am vădutam văzutam vândut

  28) Te rog ... la uşă! *să sunăsă sunațisă suni

  29) Nu este bine ... un film a doua oară! *să vezisă sunisă privești

  30) Vreau ... trenul și să ajung repede la Constanța. *să luausă luămsă iau