„Curajul înseamnă să ai puterea de a te ridica şi de a vorbi; curajul înseamnă de asemenea să te aşezi şi să asculţi” spunea Winston Churchill în unul din cele mai frumoase și pline de semnificație citate despre curaj. Winston Churchill considera că cea mai mare calitate a unui om este curajul iar odată cu pierderea curajului, omul pierde totul.

Poate fi considerată de unii o idee dusă la extrem însă, suntem și noi de acord că însăși motorul vieții este curajul. La baza fiecărei decizii pe care o luăm, fie că este vorba de decizii de o importanță redusă sau semnificativă, stă curajul. Dorința de a ne autodepăși, determinarea cu care plecăm de acasă în fiecare dimineață, pasiunea pe care o investim atunci când facem ceea ce place, puterea de a o lua mereu de la capăt, toate acestea sunt puse în mișcare prin curajul nostru.

Comunicarea interpersonală este crucială în viața noastră, este mijlocul prin care ne exprimăm, transmitem celor din jurul nostru gânduri, concepte, idei și emoții, legăm prietenii și construim relații și parteneriate. Din păcate însă, nu acordăm comunicării atenția cuvenită. Comunicarea trebuie privită ca pe o artă, care trebuie înțeleasă și asimilată, perfecționată zi de zi, astfel încât relațiile noastre cu cei din jur și calitatea viații noastre, să fie îmbunătățite.

Pentru a putea folosi comunicarea în mod eficient, trebuie să înțelegen și să ne raportăm la toate componentele acesteia – ascultarea, înțelegerea, vorbirea și scrierea.

Ascultarea și înțelegerea

Ascultarea activă are un rol major în cadrul procesului de comunicare, fiind prima componentă a acestuia și implicit, cea care generează eficiența celorlalte componente. A ști să păstrezi tăcerea este în strânsă legătură cu dezvoltarea capacităţii de ascultare, de recepționare a mesajului venit din partea interlocutorului. Un bun comunicator este, în primul rând, un bun ascultator.

Se spune că majoritatea oamenilor ascultă doar ca să poată răspunde, să dea o replică, nu pentru a înțelege. Însă, pentru a-ți îmbunătăți procesul de comunicare și calitatea relațiilor pe care le ai, trebuie să înveți să asculți activ.

Este necesar să știm cum să ascultăm ca să putem obține informații, să înțelegem interlocutorul, să ne bucurăm de comunicare și să învățam. În ceea ce privește procesul de învățare, ne putem raporta spre exemplu la procesul de învățare a unei limbi străine. Primul pas pe care îl faci atunci când te începi să urmezi un curs de limba engleză sau germană este să îți asculți profesorul cu atenție. Acest lucru îți permite să înțelegi sfera lingvistică a limbii predate, să te familiarizezi cu partea fonetică a acesteia și să îți dai seama ce întrebări ar trebui să pui profesorului astfel încât, prin răspunsurile primite, să poți trece la următoarea etapă – vorbirea/conversația.

La nivel european, există următoarele niveluri de ascultare și înțelegere a unei limbi străine:

A1 – Pot să înţeleg expresii cunoscute si propoziţii foarte simple referitoare la mine, la familie şi la împrejurări concrete, când se vorbeşte rar şi cu claritate.

A2 – Pot să înţeleg expresii şi cuvinte uzuale frecvent întâlnite pe teme ce au relevanţă imediată pentru mine personal. Pot să înţeleg punctele esenţiale din anunţuri şi mesaje scurte, simple şi clare.

B1 – Pot să înţeleg punctele esenţiale în vorbirea standard clară pe teme familiare referitoare la activitatea profesională, scoală, petrecerea timpului liber etc. Pot să înţeleg ideea principală din multe programe radio sau TV pe teme de actualitate sau de interes personal sau profesional, dacă sunt prezentate într-o manieră relativ clară şi lentă.

B2 – Pot să înţeleg conferinţe şi discursuri destul de lungi şi să urmăresc chiar şi o argumentare complexă, dacă subiectul îmi este relativ cunoscut. Pot să înţeleg majoritatea emisiunilor TV de ştiri şi a programelor de actualităţi. Pot să înţeleg majoritatea filmelor în limbaj standard.

C1 – Pot să înţeleg un discurs lung, chiar dacă nu este clar structurat, iar conexiunile sunt numai implicite şi nu semnalate în mod explicit. Pot să înţeleg programe de televiziune şi filme fără prea mare efort.

C2 – Nu am nici o dificultate în a înţelege limba vorbită, indiferent dacă este vorba despre comunicarea directă sau în transmisiuni radio, sau TV, chiar dacă ritmul este cel rapid al vorbitorilor nativi, cu condiţia de a avea timp să  mă familiarizez cu un anumit accent.

Vorbirea/conversația

Vorbirea este componenta vocalizată a procesului de comunicare umană. Se bazează pe combinarea sintactică, lexicală și a diverse nume proprii din vocabularul complex (de obicei peste 10.000 de cuvinte diferite) al oricăreia din limbile moderne.

Fiecare cuvânt vorbit este creat printr-o combinație fonetică a unui număr limitat de vocale și consoane, ca elemente unitare ale vorbirii și pronunțării. Diferitele limbi vorbite prezintă diferite sintaxe și diferite cuvinte, ce sunt ansamblate în propoziții și fraze, care constituie structura complexă a comunicării vorbite.

Majoritatea oamenilor pot comunica în două sau mai multe limbi, ceea ce îi face să fie poligloți.

Atunci când dorești să înveți să comunici într-o limbă străină, trebuie să ai în vedere că există mai multe niveluri de vorbire în cadrul procesului de învățare, la nivel european:

A1 – Pot să comunic într-o conversaţie simplă, cu condiţia ca interlocutorul să fie dispus să repete sau să reformuleze frazele sale într-un ritm mai lent şi să mă ajute să formulez ceea ce încerc să spun. Pot să formulez întrebări simple pe teme cunoscute sau de necesitate imediată şi să răspund la asemenea întrebări.

A2 – Pot să comunic în situaţii simple şi uzuale care presupun un schimb de informaţii simplu şi direct pe teme şi despre activităţi familiare. Pot să particip la discuţii foarte scurte, chiar dacă, în general, nu înţeleg suficient pentru a întreţine o conversaţie.

B1 – Pot să fac faţă în majoritatea situaţiilor care pot să apară în cursul unei călătorii printr-o regiune unde este vorbită limba. Pot să particip fără pregătire prealabilă la o conversaţie pe teme familiare, de interes personal sau referitoare la viata cotidiană (de ex. familie, petrecerea timpului liber, călătoriile, activitatea profesională şi actualităţi).

B2 – Pot să comunic cu un grad de spontaneitate şi de fluentă care fac posibilă participarea normală la o conversaţie cu interlocutori nativi. Pot să particip activ la o conversaţie în situaţii familiare, exprimându-mi şi susţinându-mi opiniile.

C1 – Pot să mă exprim fluent şi spontan, fără a fi nevoie să-mi caut cuvintele în mod prea vizibil. Pot să utilizez limba în mod flexibil şi eficient în relaţii sociale şi în scopuri profesionale. Pot să-mi formulez ideile şi punctele de vedere cu precizie şi să-mi conectez intervenţiile bine de cele ale interlocutorilor mei.

C2 – Pot să particip fără efort la orice conversaţie sau discuţie şi sunt familiarizat(ă) cu expresiile idiomatice şi colocviale. Pot să mă exprim fluent şi să exprim cu precizie nuanţe fine de sens. În caz de dificultate, pot să reiau ideea şi să-mi restructurez formularea cu abilitate, în aşa fel încât dificultatea să nu fie sesizată.

Scrierea

Pentru a completa procesul de învățare a unei limbi străine și comunicare eficientă în această limbă, trebuie să înveți șă să scrii corect în această limbă.

Scrierea reprezintă metoda de conservare a cuvintelor prin înregistrarea lor pe un suport, folosind anumite semne sau simboluri. Tot termenul scriere denumește și textul astfel înregistrat. Astfel, scrierea se deosebește atât de picturile rupestre și de pictură în general, cît și de înregistrările audio, fotografice sau video.

Pentru a învăța să scrii corect într-o limbă străină cum ar fi engleza, franceza, germana sau italiana, trebuie să parcurgi un proces structurat pe mai multe niveluri:

A1 – Pot să scriu o carte poştală scurtă şi simplă, de exemplu, cu salutări din vacantă. Pot să completez formulare cu detalii personale, de exemplu, numele, naţionalitatea şi adresa mea pe un formular de hotel.

A2 – Pot să scriu  mesaje scurte şi simple. Pot să scriu o scrisoare personală foarte simplă, de exemplu, de mulţumire.

B1 – Pot să scriu un text simplu şi coerent pe teme familiare sau de interes personal. Pot să scriu scrisori personale descriind experienţe şi impresii.

B2 – Pot să scriu texte clare şi detaliate într-o gamă vastă de subiecte legate de domeniul meu de interes. Pot să scriu un eseu sau un raport, transmiţând informaţii sau argumentând în favoarea sau împotriva unui punct de vedere. Pot să scriu scrisori subliniind semnificaţia pe care o atribui personal evenimentelor sau experienţelor.

C1 – Pot să ms exprim prin texte clare, bine structurate, dezvoltând punctele de vedere. Pot să tratez subiecte complexe într-o scrisoare, un eseu sau un raport, subliniind aspectele pe care le consider importante. Pot să selectez un stil adecvat destinatarului.

C2 – Pot să scriu texte clare, cursive, adaptate stilistic contextului. Pot să redactez scrisori, rapoarte sau articole complexe, cu o structură logică clară, care să-l ajute pe cititor să sesizeze şi să retină aspectele semnificative. Pot să redactez rezumate sau recenzii ale unor lucrări de specialitate sau opere literare.

Conceptul de «comunicare» este strâns legat de existența noastră ca oameni, iar apoi ca membri ai societății în care trăim, datorită faptului că ființele umane și comunicarea sunt interdependente. Fără comunicare și limbaj, noi ca ființe sociabile, care interacționăm și relaționăm în cea mai mare parte, viața noastră ar fi inutilă, de prisos.

Comunicarea este un proces dinamic, aflat într-o continuă schimbare, motiv pentru care și noi trebuie să ne adaptăm și să ne îmbunătățim continuu abilitățile de comunicare în limba maternă, dar și în alte limbi străine, pentru a ne permite să dezvoltăm relații dincolo de barierele lingvistice.

Ca să ne dezvoltăm în permanență, să ne autodepășim, astfel încât să devenim cea mai bună versiune a noastră, trebuie să avem deschidere, să ne dorim să învățăm, să acceptăm schimbarea și pentru toate acestea, să avem curajul de a face primul pas.

Tot ceea ce ne mai trebuie pentru a îmbrățișa conceptele descrise mai sus și a lua decizia de a le asimila în viața noastră de zi cu zi, este curajul. Tu, ai curajul să alegi perfecționarea și dezvoltarea personală continuă?

Echipa CLSO

Tel: 0745.900.225

Email: contact@clso.ro

Oradea, Str. Primăriei Nr. 54

www.clso.ro I Facebook.com/curslimbastraina